Aller au contenu principal

De bescherming van Uw Persoonsgegevens is voor Copahome van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy bevat de details met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens in het kader van Uw gebruik van de Website.

 1. Definities

  Bezoeker (ook naar verwezen als "U") betekent elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website.

  Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

  Website betekent de B2C website van Copahome, beschikbaar via de website [www.copahome.com ].

 2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

  1. Copahome NV ("Wij") is een Belgische onderneming met vestiging te Meensesteenweg(Kor) 137, 8500 Kortrijk en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.322.517. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze Website www.copahome.com .
  2. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals wettelijke gedefinieerd, voor wat de verwerking van Uw Persoonsgegevens op de Website betreft.
 3. Persoonsgegevens, Verwerking en wettelijke basis

  1. Wij zullen de volgende Persoonsgegevens verwerken in het kader van Uw gebruik van de Website:
   1. Naam;
   2. Adres;
   3. E-mail adres;
   4. Telefoonnummer.
  2. Wij zullen Uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
   1. Aanmaken en registreren van Uw account op de Website;
   2. Verzenden van direct marketing e-mails in verband met Onze producten;
   3. Delen van Uw Persoonsgegevens met Onze dealers.
  3. Wij zullen U voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om Uw Persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.
  4. U gaat expliciet akkoord met de verwerking van Uw Persoonsgegevens door Copahome voor de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy door "IK GA AKKOORD" aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om Uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van Persoonsgegevens, gebaseerd op Uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.
 4. Ontvangers van Persoonsgegevens

  1. Wij zullen Uw Persoonsgegevens aanwenden conform de bepalingen van artikel 3.2 van deze Privacy Policy, alsook Uw Persoonsgegevens bezorgen aan verkopers van Onze producten, zodat zij U eventueel kunnen contacteren in verband met Onze producten die via hen worden verdeeld.. Wij zullen bijgevolg de Persoonsgegevens van Onze Klanten niet doorgeven aan derde partijen voor louter commerciële doeleinden.
  2. Wij mogen de Persoonsgegevens van Onze Klanten doorsturen naar derde partijen die diensten verlenen aan Ons, zoals onder meer, maar niet beperkt tot IT-dienstverleners, transportbedrijven, etc.
  3. Wij mogen de Persoonsgegevens van Onze Klanten doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van de wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.
 5. Doorgifte van Persoonsgegevens

  1. Wij zullen Uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.
 6. Periode waarbinnen Wij Persoonsgegevens zullen bewaren

  1. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren tot dat U (i) zelf beslist om Uw account op de Website te verwijderen, (ii) aangeeft dat U geen direct marketing meer wenst te ontvangen, of (iii) Uw rechten op grond artikel 7 van de Privacy Policy uitoefent. In dat geval zullen de Persoonsgegevens permanent uit Onze databank worden verwijderd.
  2. Indien U geen account heeft aangemaakt, zullen Wij Uw Persoonsgegevens bewaren zoals bepaald in artikel 8 van deze Privacy Policy.
 7. Rechten

  1. In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens heeft de Klant het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van zijn Persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van zijn Persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens, (c) zijn Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, www.privacycommission.be).
 8. Cookies

  1. Wij maken op Onze Website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op Uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als U een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt. Cookies bevatten een unieke code die toelaat om Uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of de applicatie die U bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met Onze Website samenwerken.
  2. De Website gebruikt cookies om het gebruik van de Klant met betrekking tot de Website te verbeteren en om een effectieve functionering van de Website te verzekeren. Door de Website te gebruiken gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in dit artikel 8 van de Privacy Policy. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om in Uw browserinstellingen het gebruik van cookies te beheren. U hebt tevens de mogelijkheid om reeds geïnstalleerde cookies van Uw browser te verwijderen. Het niet aanvaarden of verwijderen van bepaalde cookies kan een negatief effect hebben op de werking van de Webshop.
  3. De volgende type cookies worden op de Website gebruikt voor de genoemde doeleinden en voor de aangeduide bewaartermijn:
    

   Type cookieDoelBewaartermijn

   First-party cookiesDit zijn cookies die worden geplaatst in de Website om informatie over het gebruik van de Klant op de Website bij te houden. Deze cookies zijn anoniem en versleuteld en bevatten geen Persoonsgegevens.Deze cookies worden verwijderd vanaf de Klant zijn web browser sluit.

   Third-party cookiesDit zijn cookies die geplaatst worden door andere websites dan de Website, die de Klant heeft bezocht. Als de Klant een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, kwalificeert dit als een third-party cookie (bv.cookies geplaatst door Google, Twitter, Facebook, etc). Het gebruik van deze type cookies ligt buiten Onze controle. Wij kunnen bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag of gebruik van dergelijke types van cookies. 

   Functionele cookiesDit zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert. Het betreft onder meer cookies in verband met de log-in, registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, etc. Deze cookies kwalificeren als first-party cookies.Afhankelijk van het onderwerp waarvoor de cookies worden gebruikt kan dit variëren tot 30 dagen.

   Niet-functionele cookiesDit zijn cookies die geplaatst worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Deze cookies hebben niks te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. De cookies die gebruikt worden voor statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u heeft bezocht, waar u computer zich bevindt, etc. De cookies die gebruikt worden voor sociale doeleinden maken het voor U mogelijk om de inhoud van de Website via sociale media rechtstreeks te delen. De cookies die gebruikt worden voor targeting doeleinden laten toe dat op basis van Uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de advertenties worden afgestemd op Uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan U werden getoond. Deze verschillende cookies kunnen zowel first-party als third-party cookies zijn. 

   Permanente cookiesDit type van cookies blijft op Uw apparaat voor de duur bepaald in de cookie. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Google Analytics). 

   Sessie cookiesDit type van cookies laat toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Deze cookies worden tijdelijk geplaatst.Deze cookies worden verwijderd zodra U de browser afsluit